Vardag

Jag inser att det inte är helt lätt att skriva regelbundet på bloggen eftersom det hela tiden händer saker men det är lätt att tänka att de ska samlas ihop till mer övergripande reflektioner eller att det man ska göra i övermorgon nog ger underlag för ett bra inlägg. I väntan på detta kommer här lite reflektioner från vardagen.

vaderPlötsligt var området framför universitetsbiblioteket fullt av studentorganisationer som lockade nya medlemmar. Alltifrån sport- och musikföreningar till föreningar för syntetisk biologi, religion (kristendom), vin, manga, desserter och fastighetsmarknaden fanns att tillgå.

Jag ägnar en del tid varje vecka åt att förbereda inför undervisningen i min kurs, som ses vid ett tillfälle i veckan, nästan tre timmar per gång. Jag tillåter förmodligen förberedelserna att ta mer tid än jag hade gjort hemma dels för att jag faktiskt har bättre med tid och dels eftersom det är en ny kurs och jag själv håller i alla delar (vilket ger ytterligare underlag för att tro att man ska ha full kontroll över allt – men det är samtidigt lärorikt).

Kursen har alltså en träff i veckan under tretton veckor och varje gång är det jag och samma grupp studenter som möts (studenterna läser också tre andra kurser parallellt). Det ger en frihet i att återkomma till teman, att följa upp sådant som jag upptäcker behöver följas upp, att fördjupa och att improvisera. Till exempel inser jag att vi kommer att behöva arbeta tillsammans, studenterna och jag, på att få till ett bra och öppet diskussionsklimat där alla vill vara med och diskutera och känner att de har något att bidra med. Inte så att studenterna generellt är tysta, men när vi kom in på diskussioner och frågor om kurslitteraturen avstannade många av frågorna senast. Jag vet från den svenska kontexten att detta mycket handlar om gruppdynamik, men fördelen med att träffa studenterna under hela terminen är att jag kan ha tid att arbeta med dem för att skapa diskussion och att lära mig hur jag gör det på bästa sätt. Att själv hålla tyst är säkert ett effektivt men svårt redskap, men jag tar gärna emot också andra förslag!

vaderUniversitetsområdet i skymningen sett från strandpromenaden i Ma On Shan, ett område på andra sidan bukten där många universitetslärare bor.

Jag har dessutom förmånen att få delta vid andra lärares undervisning vilket är väldigt givande på många plan. Hittills har jag varit med på tre kurser varav jag försöker följa två lite mer regelbundet. Fler är inbokade och kommer att bokas in framöver. I en av kurserna är jag en lite mer passiv observatör medan jag i den andra kursen är något mer aktiv och försöker bidra med svenska perspektiv i de jämförelser av mediesystem som kursen fokuserar på. En av de vanligaste frågorna jag får är om undervisningen skiljer sig mellan Sverige och Hong Kong (eller snarare mellan de miljöer jag har sett i Sverige och de jag sett i Hong Kong). Jag anar, bland annat baserat på tidigare STINT-stipendiaters rapporter, att undervisningen skiljer sig en hel del på CUHK mellan olika institutioner och ämnen och så är det nog även hemma. Visst finns det skillnader i hur utbildningen struktureras, men när det gäller vad som händer i klassrummet så finns det tydliga likheter. Föreläsningsinslag blandas med studentaktiva former som diskussioner, presentationer och grupparbeten. Det understryks, kanske ännu mer än hemma, att lärarna gärna stöttar studenterna och att det går bra att prata med läraren om det är något man undrar över eller upplever som svårt.

I de kurser jag har följt finns det ett tydligt inslag av kritisk analys och en ambition att få studenterna att ifrågasätta både maktförhållanden och egna antaganden. En medvetenhet om att inte alla studenter har med sig detta från tidigare utbildningar gör inte att man skyggar för att ta upp teoretiska perspektiv och aktuell problematik (till exempel mediesituationen i Folkrepubliken Kina och i Hong Kong). Däremot strävar lärarna efter att hjälpa studenterna att bygga upp ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt gradvis (det är i alla fall så jag tolkar det nu i början av terminen och utbildningen).

Av naturliga skäl deltar jag i betydligt färre möten här än vad jag gör hemma. När det på e-postlistan dyker upp något möte som kan vara av intresse försöker jag fråga om jag får vara med, vilket jag ofta får. Att det är bra att fråga visade sig förra veckan när det som jag trodde var ett styrelsemöte visade sig vara ett personalmöte. Precis som hemma avhandlades en mängd frågor på mötet, huvudsakligen av informationskaraktär. Det togs även upp hur CUHK utvärderar de anställdas prestation, något som är värt ett eget blogginlägg längre fram.

Det anordnas också ett ganska stort antal intressanta forskningsseminarier och symposier, huvudsakligen med besökande forskare, som ger en möjlighet att bredda sin förståelse för forskning och praktisk verksamhet. Igår deltog jag exempelvis vid ett symposium om marknadsföring i sociala medier i Hong Kong och Korea, som handlade mycket om den K-trend som är stark i Hong Kong (och övriga världen) och täcker alltifrån K-pop till tv-dramer, skönhet och mat. En positiv sak är att seminarierna och andra aktiviter marknadsförs gentemot studenterna och att dessa också i hög grad deltar. Till viss del underlättas detta nog av att studenterna faktiskt finns i huset i mycket högre grad än vad som är fallet med de masterstudenter på distans som jag är van att arbeta tillsammans med.

vaderAtt gå längs huvudgatan Nathan Rd nere i Kowloon är ganska annorlunda mot att röra sig på det lummiga universitetsområdet.

Dessutom kan det finnas en chans att gå på intressanta men inte direkt ämnesrelevanta presentationer. Härom veckan smet jag exempelvis iväg och lyssnade på Marco Müller, under många år ledare för filmfestivalen i Venedig och diverse andra filmfestivaler i Europa och Asien och nu ledare för den nyinrättade filmfestivalen i Macau, som pratade om filmfestivaler och framtiden. Viss b&i-anknytning gick förstås att hitta även här, inte minst i kulturpolitiska perspektiv på hur filmfestivaler utgör viktiga redskap för att locka turister till en ort – till Venedig i lågsäsong på 1930-talet och till Macau 2016.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s